Διαχείριση Απορρήτου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση GDPR

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Numista.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο του Numista.gr διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το Numista.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με δική του ευθύνη και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Numista.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Ομοίως, το Numista.gr δεν εγγυάται ότι το website ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικός υπεύθυνος για τη επανόρθωση (συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού κόστους) οποιασδήποτε ζημίας σε υλικό/λογισμικό προκύψει από την επίσκεψη στο Numista.gr είναι ο επισκέπτης του website και σε καμία περίπτωση η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Numista.gr, την οποία ο επισκέπτης – χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητώς απαλλάσσει.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.numista.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.numista.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Σχετική Νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

1.Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
2.Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)


Διαβάστε όλο το κείμενο σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Numista.gr