Θέμα: 1.150 χρόνια από την έλευση των ιεραποστόλων Κωνσταντίνου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία Ποσότητα: 1 εκατομμύριο κέρματα Περιγραφή: Στο εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζονται οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Μεθόδιος από τη Θεσσαλονίκη μαζί με τον συμβολικό διπλό σταυρό στημένο σε τρεις λόφους. Επιπλέον, ο σταυρός κρατείται σαν ποιμαντορική ράβδος επισκόπου, συνδέοντας έτσι τα σύμβολα της κρατικής εξουσίας και του χριστιανισμού και δίνοντας έμφαση στη σημασία της αποστολής των δύο αδελφών η οποία βοήθησε να διασφαλιστεί η πλήρης κυριαρχία και νομιμότητα της Μεγάλης Μοραβίας – του πρώτου σλαβικού κράτους στην κεντρική Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος κρατά ένα βιβλίο το οποίο αντιπροσωπεύει την παιδεία και την πίστη, ενώ ο Μεθόδιος απεικονίζεται με μια εκκλησία που συμβολίζει την πίστη και τον θεσμικό χριστιανισμό. Στο κάτω μέρος του κέρματος αναγράφεται το όνομα της εκδότριας χώρας «SLOVENSKO», το έτος «863» και το έτος «2013», με ένα διαχωριστικό σημείο μεταξύ κάθε χρονολογίας. Στο επάνω μέρος αναγράφονται οι ονομασίες «KONŠTANTÍN» και «METOD». Στα αριστερά των δύο αδελφών διακρίνονται τα σχηματοποιημένα γράμματα «mh» (τα αρχικά του σχεδιαστή του κέρματος Miroslav Hric) και στα δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου της Σλοβακίας (Kremnica Mint), το οποίο αποτελείται από τα γράμματα «MK» τοποθετημένα μεταξύ δύο μητρών. Στην περίμετρο του κέρματος απεικονίζονται τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2013
Condition: UNC
: 8,5
Παράδοση και Επιστροφές text

Σλοβακία - 2 Ευρώ 2013

1.150 χρόνια από την έλευση των ιεραποστόλων Κωνσταντίνου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία

SKU: #106
Category: Slovakia
Price:5.00 €Not available
Quantity
-+
Add to Cart